Psicologia

La psicologia cobreix quatre àrees, a saber, la salut mental, l'estat emocional, la manera com la ment gestiona la informació i el comportament social humà. La psicologia s'ha de mantenir com una part important de la salut humana holística.