Reconèixer el trastorn de l'apraxia, les causes i com superar-lo

L'apraxia és un trastorn neurològic que ataca el sistema motor. Aquesta condició fa que els músculs no puguin rebre correctament les ordres cerebrals, de manera que el malalt no pot realitzar certs moviments tot i que ho desitgi.

La apràxia es pot produir en diverses parts del cos, encara que generalment afecta els músculs de la zona de la boca. En aquest cas, al pacient li costarà fer moviments, com xiular, llepar-se els llavis, treure la llengua o fins i tot parlar.

Diverses causes d'apraxia

L'apresxia es pot produir per alteracions del cervell, especialment la part que funciona per controlar i recordar el moviment. La pertorbació pot ser provocada per moltes coses, com ara:

 • Malalties neurodegeneratives que causen una disminució de la funció nerviosa, com la malaltia d'Alzheimer, la demència i la malaltia de Parkinson.
 • Tumor cerebral.
 • cops.
 • Lesió al cervell.

A més de les diverses condicions anteriors, les anomalies congènites i els trastorns genètics també s'associen amb l'apràxia. Per això, l'apraxia es pot produir a una edat molt jove, és a dir, en la infància.

Símptomes d'apraxia

Els símptomes de l'apraxia poden variar i no són necessàriament els mateixos en tots els pacients. Però, en general, els malalts es queixen de la incapacitat per dur a terme activitats i moviments als quals estaven acostumats abans. Exemple:

 • Incapacitat per pintar i dibuixar, tot i que abans era competent fins i tot com a pintor.
 • Incapacitat per tossir, mastegar, empassar, tossir, xiular i entreblar els ulls.
 • Dificultat per pronunciar i ordenar l'ordre de les paraules per a frases curtes o llargues, fins i tot quan se'ls dóna instruccions i instruccions.

Si l'apràxia es produeix en nens, alguns dels símptomes que poden aparèixer són:

 • Parlant massa tard.
 • Dificultat per encadenar paraules.
 • Dificultat per pronunciar frases llargues.
 • Dificultat per imitar el que diuen els altres.
 • Mou els llavis, la mandíbula o la llengua diverses vegades abans de parlar.

Com tractar l'apraxia

Els símptomes que suggereixen apràxia han de ser revisats per un neuròleg. Per diagnosticar aquesta malaltia, el metge realitzarà una sèrie de proves, que van des d'una ressonància magnètica fins a un examen del líquid cefaloraquidi, per determinar la causa.

Un cop coneguda la causa de l'apraxia, el tractament s'ajustarà en conseqüència. Per exemple, si l'apraxia és un símptoma d'una malaltia, la malaltia es tractarà primer. L'apraxia es pot produir amb altres malalties o trastorns neurològics, com ara l'afàsia.

En tractar l'apraxia, els metges també aconsellaran als pacients que es sotmetin a teràpia ocupacional. En aquesta teràpia, s'ensenyarà als pacients com moure el cos i els músculs facials, així com diverses tècniques de comunicació que inclouen:

 • Repeteix una paraula o frase moltes vegades.
 • Dir certes paraules i aprendre a passar d'una paraula a una altra.
 • Aprèn a observar de prop com es mou la boca del terapeuta quan pronuncia una paraula o frase.
 • Practica parlar davant d'un mirall. Pretén ajudar els pacients a recordar els moviments de la boca quan pronuncien una paraula o frase.

A més, els malalts també poden aprendre altres tècniques de comunicació, com la llengua de signes, per facilitar la comunicació amb altres persones.

Perdre el control sobre el moviment de la boca o d'altres parts del cos no només dificulta l'activitat, també pot suposar un cop mental per a les persones amb apràxia.

Si es deixa allargar, aquesta condició pot reduir la confiança en si mateix i interferir amb la vida social de la persona que la pateix. Per tant, requereix l'ajuda d'un psicòleg i el suport moral de la família per al tractament amb èxit de l'apraxia.